Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce" tworzy otwarta, skupiona wokół wspólnych idei, grupa pasjonatów i profesjonalistów z kręgu szeroko rozumianej turystyki biznesowej. Cel: rozwijanie profesjonalnych usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań. Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP. Stwarza płaszczyznę poszerzania kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń oraz daje szereg wymiernych korzyści. Po 15 latach od powstania SKKP turystyka biznesowa znajduje się w czołówce całej turystyki.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland

MPI Poland Chapter to największe stowarzyszenie działające w branży spotkań w Polsce, będące oddziałem międzynarodowej organizacji Meeting Professionals International. Naszym głównym celem jest edukacja, osobisty rozwój członków oraz wspieranie rozwoju meetings industy w naszym kraju. MPI Poland Chapter jest organizatorem cyklicznych spotkań szkoleniowych, a także inicjatorem wydarzenia Meetings Week Poland. Stowarzyszenie corocznie wręcza nagrodę Odkrycie Roku MPI Poland, która jest uhonorowaniem osiągnięć nowych branżowych liderów.

Stowarzyszenie Branży Eventowej

Zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacje. Działa na rzecz popularyzacjii profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Jest inicjatorem i wspólnie z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania twórcą (organizatorem) Studium Podyplomowego Event Management. Dąży do wypracowania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT)

SOIT to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Działamy na polskim rynku od 2009 roku. Celem SOIT jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego. Poprzez integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów budujemy dobre imię i wizerunek branży. Szerzymy wiedzę, podnosimy kompetencje, wyznaczamy i promujemy wysokie standardy realizowanych projektów incentive travel. SOIT zrzesza aktualnie 28 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel. Wszystkie agencje zrzeszone w SOIT spełniają wysokie kryteria członkowskie zawarte w statucie co sprawia, że są wiarygodnymi i rzetelnymi partnerami w biznesie.

The Warsaw Voice

The Warsaw Voice Conferences należy do grupy The Warsaw Voice Multimedia Platform i jest organizatorem imprez o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, wśród których warto wymienić między innymi: Warsaw Economic Hub, czyli coroczną międzynarodowa konferencję, prezentująca rosnącą regionalną rolę Warszawy i Polski, organizowana od 2008 roku we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz International New York Times; Cykl konferencji Innovative Poland, poświęconych m.in. najnowocześniejszym rozwiązaniom i najnowszym, „zielonym” trendom w projektowaniu, budowie oraz administracji zasobami nieruchomości biurowych i nie tylko; Doroczną uroczystość Chair of the Year, towarzyszącą wręczeniu statuetki, przyznawanej przez redakcję The Warsaw Voice, którą przez ostatnie 25 lat odebrali osobiście między innymi: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Danuta Hubner, Donald Tusk i wiele innych znanych postaci.

Poland Convention Bureau

Poland Convention Bureau (PCB), od 2002 roku działa w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i jest jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Jesteśmy pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce. Naszym priorytetowym celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR kształci studentów na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru aż 9 specjalizacji: zarządzanie sportem i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, dietetyka osób aktywnych fizycznie, obsługa podróżnicza w transporcie lotniczym, organizacja i zarządzanie w turystyce, organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie, organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, turystyka międzynarodowa, ekonomia turystyki i rekreacji. SGTiR jako pierwsza branżowa uczelnia turystyczna otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus 98” za osiągnięcia w kształceniu kadr w Polsce.

MeetingPlanner.pl

Portal adresowany do przedstawicieli branży spotkań. Misją platformy jest dostarczanie aktualnej i rzetelnej informacji, wdrażanie narzędzi wspierających proces organizacji wydarzeń, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska branżowego. MeetingPlanner.pl stanowi także platformę wymiany opinii oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami branży eventowej. Ambicją autorów projektu jest, by MeetingPlanner.pl rejestrował wszystkie ważne wydarzenia i trendy zachodzące na rynku eventowym, a także wspierał i promował istotne inicjatywy mające na celu integrację środowiska branży spotkań w Polsce. MeetingPlanner.pl jest organizatorem konkursu MP Power Awrads i Kreatywny Roku Branży Eventowej, gali MP Power Night, MP Legia Cup, spotkań BtoB i wizyt studyjnych jak MP MICE Tour®, MP Fast Date® oraz wydawcą publikacji, których tematyka dotyczy branży spotkań jak „Prawo w eventach” czy „Leksykon przemysłu spotkań”.

Site Poland

SITE Poland jest polskim oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia SITE Global, skupiającego profesjonalistów z branży incentive travel. Podstawowym celem SITE Poland jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację. Równoległym celem jest podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter